10. augusts – s!k! Zinta iedibināšanas Latvijā 30. gadadiena

Sirsnīgi sveicieni s!k! Zinta iedibināšanas Latvijā 30.gadadienā! Lai mūsos vienmēr saglabājas iedibinātāju mērķtiecība, entuziasms un izdoma! ❤️🌻☀️