2019./2020. akadēmiskā gada prezidijs

Ar prieku informējam, ka šajā akadēmiskajā gadā mūsu prezidijs darbojas šādā sastāvā (foto no kreisās): t/l v!sen! fil! Ilze Zuimača, t/l sen! taut! Lāsma Balceraite un t/l sec! fil! Elīna Belecka. Novēlam, lai mums visām kopā izdodas realizēt plānotās ieceres un rast gandarījumu par paveikto!