2020./2021. akadēmiskā gada prezidijs

Ar prieku paziņojam, ka šajā akadēmiskajā gadā mūsu prezidijs darbosies šādā sastāvā:

(foto no kreisās) v! sen! taut! Sanita Hofmane, sen! fil! Lilita Trūpa un sec! taut! Laura Dzintare. Vēlam veiksmi un izdošanos!