27. martā notiks pavasara konference CILVĒKS KĀ KAPITĀLS

Šo sestdien, 27. martā esiet laipni aicināti uz Studenšu korporāciju Filistru savienības un Studenšu prezidiju konventa Pavasara konferenci “CILVĒKS KĀ KAPITĀLS”.
Konference norisināsies tiešsaistē.
No 9.45
Pieslēgšanās
10.00
Konferences atklāšana
10.05–10.30
Mg. paed. fil! Kristīne Tjarve,
s!k! Varavīksne, komunikācijas eksperte
10.30–11.00
Ph.D. Ieva Puzo, kultūras antropoloģe
11.00–11.30
Prof. Dr. iur. Sanita Osipova, tiesnese
12.00–12.30
Bc. art. fil! Brigita Stroda, s!k! Zinta, māksliniece
12.30–13.00
Prof. Dr. phys. Mārcis Auziņš, fiziķis