Akadēmiskā gada baltākie svētki – komeršs 2023

Jūnija sākumā zintas ar savām krustmātēm no Studenšu korporācija Daugaviete un krustmāsām no Studenšu korporācija Varavīksne sanāca kopā plašā skaitā, lai kopīgi nosvinētu akadēmiskā gada baltākos svētkus – komeršu. Pasākums noritēja ļoti sirsnīgā un jaukā atmosfērā, kad kopīgi atskatījāmies uz šo mācību gadu, kopīgi paveikto un īstenoto, kā arī ar gaišu skatu raugoties nākotnē, dziedot dziesmas, daloties atmiņās, tādejādi stiprinot mūsu draudzības saites. Mūsu fil! Valda Liepiņa no prezidija kā atzinību par aktīvu darbu zintu labā saņēma mūsu mīļās Lilijas Puktiņas ceļojošo kaklarotu zintu krāsās. Sirsnīgi pateicamies Valdai, ka esi mūsu iedvesmas avots un paraugs zintām, paldies par Tavu aktīvo iesaistīšanos, palīdzību, idejām un ierosinājumiem zintu dzīvē! Paldies ikvienai zintai, kas aktīvi darbojās mūsu korporācijā un padarīja šo gadu krāšņu un emocijām piepildītu! 🪻🪻🪻💚
Vivat, crescat, floreat Studenšu korporācija Zinta in aeternum!☀️