Andas Kļaviņas lekcija “Kā baudīt mākslu: skaistais kā inteliģences asināšanas instruments”

31. marta novakarē zintas ar radniecīgajām korporācijām tikās tiešsaites vidē, lai klausītos un diskutētu mākslas kritiķes un konsultantes Andas Kļaviņas lekcijā “Kā baudīt mākslu: skaistais kā inteliģences asināšanas instruments” ar uzsvaru par mākslu kā psihoterapiju – veidu, kā palīdzēt reflektēt sevī radušos pārdzīvojumus, emocijas, kas tik ļoti nepieciešams mūsdienu trauksmainajā laikā.
Liels paldies Andai Kļaviņai par vērtīgo lekciju un visām klausītājām, kas piedalījās šajā literārajā vakarā! 🖼
Foto: Anda Kļaviņa pie Jāņa Avotiņa darba “Bez nosaukuma”, 2021, Latvijas Nacionālā mākslas muzeja kolekcija