Apsveicam!

Esam patiesi lepnas par mūsu fil! Valdu Selgu Liepiņu, Eiropas Komisijas Tulkošanas ģenerāldirektorāta angļu nodaļas vadītāju, kas ir apbalvota ar Ārlietu ministrijas Atzinības rakstu par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas valstiskuma stiprināšanā. Sirsnīgi sveicam Valdu ar šo atzinību un ieguldītā darba novērtējumu!