Sveicieni no zintām saulainajā Melburnā, Austrālijā! Janvāra beigās uz Melburnu bija devušās zintas no Latvijas un tā bija lieliska iespēja atkalredzēties un satikties mūsu zintām...

Janvāra sākumā mēs piedalījāmies Filistru Savienības rīkotajā Jaungada ieskaņas pasākumā Jūgendstila centrā Alberta ielā. Mūs iepriecināja ļoti aizraujošs un interesants gides stāstījums, turklāt muzejā vēl...