Pašā vasaras viducī, 9. jūlijā, zintas kopā ar latvusiem devās ekskursijā uz rosīgo Lizumu un tā apkaimi. Lizuma pagasts ir kļuvis par nozīmīgu rūpnieciskās ražošanas centru....

22. maijā pēc ilgāka laika kopā sanācām klātienē mūsu baltajos svētkos – komeršā. Ņemot vērā Krievijas izvērsto karu Ukrainā, šo mācību gadu noslēdzām ne tik vērienīgi...