Lepojamies ar mūsu sen! fil! Inesi Aispurieti, kura šodien absolvēja Latvijas Universitātes Izglītības zinātņu un psiholoģijas fakultāti, iegūstot profesionālā maģistra grādu ar kvalifikāciju - psihologs! Sirsnīgi...