2019. gada 4. martā, Komitātā s!k! Zintu filistru pulkā uzņemtas Lilita Trūpa un Sanita Ulpe no 68.c!, Ilze Smeltere no 70.c!, Elīna Belecka 71.c! un...

25. februāra radošajā vakarā fil! Brigita Stroda mūs iepazīstināja plašāk ar kroņu darināšanas mākslu. Turklāt Brigitas virsvadībā mums bija lieliska iespēja pašu rokām radīt krāšņus...

Esam patiesi lepnas par mūsu fil! Valdu Selgu Liepiņu, Eiropas Komisijas Tulkošanas ģenerāldirektorāta angļu nodaļas vadītāju, kas ir apbalvota ar Ārlietu ministrijas Atzinības rakstu par...

"Tu esi Latvija Šo pašu svētāko Tu neaizmirsti: vai celies debesīs, vai jūras dzīlēs nirsti, vai draugu pulkā dali savu prieku, vai viens pats satiecies ar pretinieku - Tu esi Latvija!" /Ojārs Vācietis/ Saules mūžu Latvijai! ...

Akadēmiskā gada skaistais noslēgums kopā ar mūsu krustmātēm un krustmāsām. Paldies par kopā būšanu šajos baltajos svētkos! ...