Sveicieni no zintām saulainajā Melburnā, Austrālijā! Janvāra beigās uz Melburnu bija devušās zintas no Latvijas un tā bija lieliska iespēja atkalredzēties un satikties mūsu zintām...

Aicinām uz Fil! Sav! un S!P!K! kopīgi rīkoto konferenci "Mūžizglītība - cilvēka prāta un mākslīgā intelekta krustcelēs" 2022. gada 2. aprīlī plkst. 12.00 - 14.30...

Priecājamies par mūsu taut! Lāsmas Balceraites pirmo publikāciju "Mūžizglītība kā vērtība mūsdienās". Pētījums tika veikts maģistra darba "Izglītības vērtību transformācija mūžizglītībā" ietvaros ar mērķi noskaidrot...