Šī semestra otro viešņu vakaru aizvadījām ļoti kreatīvi, jo šuvām šobdrīd tik aktuālās maskas un krāšņās rudens tuneļšalles t/l lit! mag! taut! Aijas Stepanovas darbnīcā....