Jauno meiteņu uzņemšana

12. novembra vakarā kļuvām par 4 jaunām zintām bagātākas! Ir tāds sakāmvārds – kas neiet uz priekšu, iet atpakaļ. Ticam, ka, ar jauno meiteņu uzņemšanu šajā mācību gadā, zintas atkal plauks un zels un iegriezīs jaunu attīstības vilni. Mums ir četras jaunas, aktīvas zintas, par kurām zinām jau tagad, ka viņas mīl dejot latviešu tautas dejas, dziedāt korī, viņām patīk organizēt pasākumus, interesē sports, teātris un politika. Tieši šādas meitenes ir veiksmīga zintu attīstība nākotnē! Vivat crescat floreat Zinta in Aeternum!