Lepojamies ar mūsu taut! Lāsmu Balceraiti

Priecājamies par mūsu taut! Lāsmas Balceraites pirmo publikāciju “Mūžizglītība kā vērtība mūsdienās”. Pētījums tika veikts maģistra darba “Izglītības vērtību transformācija mūžizglītībā” ietvaros ar mērķi noskaidrot Latvijas iedzīvotāju viedokli par esošām izglītības vērtībām mūžizglītībā, to salīdzinājumu pirms Covid-19 pandēmijas un pēcpandēmijas posmā. Ar Lāsmas publikāciju varat iepazīties tuvāk šeit: http://journals.rta.lv/index.php/ER/article/view/6665/5596