Lit! vak! ar Zero Waste Latvija biedri un Rīgas Domes deputāti Mairitu Lūsi

16.maijā tiešsaistes literārajā vakarā tikāmies ar Zero Waste Latvija biedri un Rīgas Domes deputāti Mairitu Lūsi. Sarunas tēma bija šobrīd ļoti aktuālā atkritumu apsaimniekošana, šķirošana, atkritumu apjoma samazināšana un pārstrāde. Mairita raksturoja atkritumu problēmas apjomus, kā nozīmīgāko minot nesamērīgo plastmasas lietojumu iepakojumā. Plastmasas ražošanas apjomi pēdējo desmitgažu laikā auguši eksponenciāli. Savukārt lielākā daļa saražotās plastmasas nonāk tieši īslaicīgā lietošanā – dažādu preču iepakojumā, un īsā laikā kļūst par ilgmūžīgu atkritumu. Ikvienam ir iespēja samazināt savu radīto atkritumu apjomu un ir vairākas pieejas, kā par to domāt. Var samazināt savus radītos atkritumus izvēloties to pieeju, kas prasa vismazāko piepūli, veidojot jaunus ieradumus. Tai pat laikā godīgi sev jāatzīstās, no kā šobrīd neesi gatavs atteikties. Atkritumu samazināšana prasa piepūli un plānošanu, bet ilgākā laikā tā ir ne tikai videi draudzīgāka, bet arī finansiāli izdevīgāka izvēle. Mairita arī aicina sevi nešaustīt brīžos, kad labos nodomus neizdodās pilnībā realizēt. Kopumā lielāks ieguvums ir nevis no dažiem cilvēkiem, kuri samazina radīto atkritumu daudzumu līdz minimumam, bet gan no daudziem, kuri savu radīto atkritumu apjomu samazina kaut nedaudz.
Latvijā notiek pozitīvas pārmaiņas atkritumu samazināšanas un apsaimniekošanas jomā. Rīgā beidzot ir izstrādāti vienoti atkritumu šķirošanas noteikumi. Tiek strādāts pie uzlabota plastmasas iepakojuma marķējuma, lai patērētājiem atvieglotu atkritumu šķirošanu. Tāpat katram iedzīvotājam ir tiesības veikalos un kafejnīcās prasīt sveramo pārtiku iegādāties līdzpaņemtajos traukos. Ir pieejami dažādi risinājumi gan bioloģisko, gan citu atkritumu šķirošanai, par tiem jājautā savam atkritumu apsaimniekotājam.
Kā norādīja Mairita, katra indivīda izvēlei ir nozīme, jo politikas veidotāju un lielo ražotāju un tirgotāju pieeja mainās uz videi draudzīgāku tad, kad ir šāds pieprasījums no sabiedrības, nevis otrādi.
Liels paldies Mairitai Lūsei par vērtīgo lekciju un visām klausītājām, kas piedalījās šajā literārajā vakarā!