Literārais vakaras ar psiholoģi Lauru Freimani

11.oktobra literārajā vakarā tikāmies ar psiholoģi Lauru Freimani, kas ir absolvējusi Latvijas Universitāti un ieguvusi maģistra grādu Klīniskajā psiholoģijā. Lauras darba pieredze saistīta ar darbu skolā kā izglītības psihologam un darbu slimnīcā klīniskajā un veselības psiholoģijas jomā. Lektore klātesošos iepazīstināja ar tēmu “Ko vēl darīt, kad ir stress?”
Literārajā vakarā mēs diskutējām par stresu un stresa pārvarēšanas stratēģijām. Runājām par mūzikas, dabas skaņu izmantošanu stresa mazināšanā, kā arī uzsvaru likām uz apzinātības, mākslas un iztēles izmantošanu, lai mazinātu radušos spriedzi. Darbojāmies praktiski, gan trenējot apzinātību, krāsojot mandalas un piemirstot par ikdienas rūpēm, gan arī ar iztēles palīdzību nonākot katra savā miera ostā, kur paverties, kad esam satrauktas.
Sirsnīgs paldies psiholoģei Laurai Freimanei par iepazīstināšanu ar noderīgajām tehnikām stresa pārvarēšanā, kā arī pateicamies par praktiskajiem uzdevumiem, kas ļāva mums pašām izmēģināt, kuras no tehnikām mums der vislabāk! 🌻🎨 😊