Meit! Gunitas Kurpnieces krāsu referāta aizstāvēšana

Aprīļa literārajā vakarā mums bija liels prieks klausīties mūsu meit! Gunitas Kurpnieces krāsu referāta prezentāciju par likteņdievībām latviešu mitoloģijā. Gunita ir veikusi plašu izpēti un analīzi, kā latviešu mitoloģijā tika atspoguļoti latviešu likteņdievību (Laimas, Dēklas un Kārtas) tēli, to rašanās, nozīme un salīdzinājums ar citu kultūru liktens lēmēju sieviešu kārtas tēliem. Referātā tika apskatīti arī mīta un mitoloģijas termini, kā arī izpētīta nacionālās atmodas nozīme seno latviešu mitoloģijas popularizēšanā.
Sirsnīgs paldies Gunitai par ieguldīto darbu referāta tapšanā un aizraujošajā stāstījumu, kurā dalījies ar mums! 😊
Foto: Hildas Vīkas akvarelis “Laimas ienākšana” (1939), kurā ir atspoguļotas visas trīs liktens dievietes.