Mīļi sveicam un sakām paldies mūsu fil! Sintijai Bergai – Grinfeldei

Liepa zied, liepa zied
Baltajiem ziediņiem;
Stādīsim liepu mežu
Apkārt mūsu pagalmiņu.
Zintu vapeni no abām pusēm iekļauj liepu lapas un ziedi, simbolizējot maigumu un sievišķību. Liepu maigums ietver sevī spēku, liepziedu medus smarža – noturīgumu.
Viena no zintu īstajām liepām ir mūsu fil! Sintija Berga – Grinfelde, 56.c!, kura korporācijā ienāca gadu tūkstošu mijā. Lielām acīm, siltu smaidu un pati smuidra kā liepaskoks – un tā viņa joprojām zied mūsu vidū.
It bieži pamanām, ka Sintija ir izdarījusi kārtējo darbu, lai zintu konventa dzīve ritētu uz priekšu. Jo īpaši pēdējos gados Sintijas dalība zintu dzīvokļa pieskatīšanā un uzlabošanā ir bijusi neatsverama.
Šogad iedibinot fil! taut! Lillijas Puktiņas piemiņas kaklarotas ikgadējo pasniegšanu, mums ne brīdi nebija šaubu, kura zinta ir pelnījusi to nēsāt. Paldies Sintij, ka esi atsaucīga un siltu sirdi un gatava veltīt savu laiku un spēku zintu dzīves uzlabošanā! 🌻😊☀️