Mūsu goda filistres Kārinas Pētersones stāsts par biografiskās grāmatas “Valstsvīrs Anatolijs Gorbunovs” tapšanu

25. janvāra eksternajā tiešsaistes literārajā vakarā mēs un studenšu korporācija “Spīdola” tikāmies ar mūsu goda filistri Kārinu Pētersoni, lai sarunātos par viņas un Ilzes Būmanes sarakstītās biografiskās grāmatas “Valstsvīrs Anatolijs Gorbunovs” tapšanas stāstu.
Kārina caur savu aizraujošo stāstījumu par šīs grāmatas tapšanu, iepazināja mūs tuvāk arī ar Anatolija Gorbunova kunga izcilo personību, ieskicējot ainas no bērnu dienām Latgalē, līdz pat Latvijas valstij izšķirošiem brīžiem. Šo grāmatu lasot, ikkatram lasītājam būs iespēja apzināties Gorbunova kunga milzīgo devumu Latvijas neatkarības atjaunošanā, kā arī būs iespēja iztēloties vai palūkoties fotogrāfijās, kāds bijis Atmodas laiks un Barikāžu notikumi no tā laika liecinieku redzējuma un laikabiedru atmiņām. Vakars bija ļoti jauks un sirsnīgs, kurā uzzinājām daudz ko jaunu no Gorbunova kunga dzīvesstāsta, kā arī pakavējāmies atmiņās par Latvijai nozīmīgiem brīžiem.
Sirsnīgs paldies mūsu goda filistrei Kārinai Pētersonei par brīnišķīgo stāstījumu par grāmatas tapšanu un iepazīstināšanu mūs tuvāk ar Anatolija Gorbunova dzīvesstāstu!
Lai šī grāmata atrod ceļu pie arvien vairāk lasītājiem visā plašajā pasaulē un kļūst par vērtīgu materiālu jaunākās Latvijas vēstures izzināšanai mūsu jaunākajām un arī nākamajām paaudzēm!
Liels paldies studenšu korporācijai “Spīdola” par atsaucību un dalību šajā eksternajā tiešsaistes literārajā vakarā!