Par mums

Par mums

Studenšu korporācija Zinta

Studenšu korporācija Zinta ir akadēmiska latviešu tautības studenšu mūža organizācija, kas dibināta pie Baltijas Universitātes Vācijā 1947. gada 21. aprīlī.

 

Vārds “Zinta” ir atvasinājums no vārda “zinteniece”, kas pagātnē sargāja latviešu tradīcijas, tulkoja zīmes un krāja gara mantas un bagātības.

 

Zintas ir draudzīgas, akadēmiski izglītotas visu paaudžu sievietes, ar stipru nacionālo pašapziņu, patiesības mīlestību un goda prātu!

Zintas mīl dziesmu!

 

S!k! Zinta mērķi ir audzināt savas locekles akadēmiskās dzīves un latviešu tautas tradīciju garā, stiprināt viņu latvisko apziņu, patiesības mīlestību un goda prātu, izkopt locekļu vidū sadarbību un draudzību un sniegt savstarpēju morālo un materiālo atbalstu.

Devīze

S!k! Zinta devīze ir VITAM IMPENDERE VERO – Dzīvi virzīt uz patiesību!
Šai devīzei ir morāliskais un akadēmisks princips. Morāliskais princips: Zinta ir patiesa sabiedriskā dzīvē ar citiem un patiesa pret sevi.

Akadēmiskais princips: Zintas mērķi ir iegūt zināšanas.

Kā kļūt par zintu

Divas reizes gadā – rudenī un pavasarī – notiek viesu vakari, kad studentēm tiek dota iespēja viesoties

ZINTAS literārajos viesu vakaros.

S!k! Zinta var tikt uzņemtas latviešu tautības studentes no akreditētām Latvijas augstskolām un dažādām to fakultātēm.

Par viesu vakariem sīkāka informācija pie t/l audzinātājas,

skatīt sadaļu kontakti

S!k! Zinta simboli

Zinta krāsas

zils

Krāsa simbolizē: tautas mūžīgo vērtību spēku

Melns

Krāsa simbolizē: svešniecības gaitas

zaļš

Krāsa simbolizē: sargā cerību nākotnei

Devīze

S!k! Zinta devīze ir: „Vitam impendere vero” (Dzīvi virzīt uz patiesību)

Vapenis (emblēma, ģerbonis)

vepeniswood

Vapeņa augšējā daļā attēlota uguns liesma (kas simbolizē zintenieces ugunskuru), spalva (kas simbolizē zinātni, akadēmiskās vērtības) un latviska kokle (simbolizē latvisko mūziku un dziesmas), kuru ieskauj s!k! Zinta devīze Vitam impendere vero. Vapeņa vidus daļā atveidotas s!k! Zinta krāsas un cirķelis. Sakta, kas simbolizē nacionālās vērtības, aptver korp! Zinta dibināšanas datumu. Vapeni no abām pusēm ieskauj liepu lapas un stilizētie ziedi, kas nozīmē maigumu un sievišķību.Vapeņa metu zīmējis mākslinieks Vilis Krūmiņš, to kokā izgriezis mākslinieks Nikolajs Maulics.

Karogs

s!k! Zinta karoga krāsas (zils – melns – zaļš) sakārtotas līmeniski vienāda platuma svītrās.

To lieto kā drapējumu ap vapeni vai arī kā drapējumu pie sienas.

Karogs

s!k! Zinta karoga krāsas (zils – melns – zaļš) sakārtotas līmeniski vienāda platuma svītrās.

To lieto kā drapējumu ap vapeni vai arī kā drapējumu pie sienas.

Krāsu lenta

Krāsu lenta, kas sastāv no trim vienāda platuma zilas, melnas un zaļas krāsas garenvirziena joslām un ko nēsā, pārliktu pār labo plecu.

Lentas ir trejāda platuma: parastās – šaurās lentas, svētku – platās lentas, cedras – prezidija lentas.

Krāsu stienītis

s!k! Zinta krāsu lentas izgriezuma atveidojums sudrabā un emaljā.

Vairodziņš

LOGOX3

Sudrabā un emaljā veidots krāsu izgriezums, uz kura izvietotas trīs vienāda platuma zilas, melnas un zaļas krāsas joslas.

Cirķelis

logoroud

Latīniskā teiciena “Vivat, crescat, floreat Zinta in aeternum” pirmo burtu savijums.

Cirķeļa metu darinājis fil! Gunārs Gruzdiņš, Fraternitas Cursica.

Filistru sakta

Latviska sakta ar krāsu vairodziņu.

Deķelis (galvassega)

No melna samta ar zilas, melnas un zaļas krāsas joslām vai cirķeļa attēlu tās izgriezumā.