S!K! Zinta komeršs

Karstajā un saulainajā jūnija sākumā mūsu koprorācija sanāca kopā, lai atskatītos uz šajā akadēmiskajā gadā paveikto un pabūtu kopā gada baltākajos svētkos. Mēs tapām par divām filistrēm bagātākas. Teicām daudz sirsnīgus vārdus un pateicāmies viena otrai, dziedājām, mācījāmies jaunākā c! dziesmu, fil! Brigita Veidis un meit! Madara Māra Grigore grieza kliņģeri un piedalījāmies meiteņu sagatavotajā atrakcijā. Paldies par šiem skaistajiem svētkiem mums visām kopā!

Vivat crescat floreat s!k! Zinta in aeternum!