Studenšu Prezidiju Konventa (S!P!K!) korim – 95

5. novembrī savu 95 gadu jubileju ar skaistu un spilgtām emocijām piepildītu koncertu atzīmēja Studenšu Prezidiju Konventa (S!P!K!) koris. Jau vairākus gadus ar savu skanīgo balsi kora sastāvā ir arī mūsu taut! Anete Grīnhofa-Varba. Visu zintu vārdā sakām sirsnīgu paldies par brīnišķīgo koncertu! Lai skaisti skan arī turpmāk!🌸 😊