Svētku komeršs 2022

22. maijā pēc ilgāka laika kopā sanācām klātienē mūsu baltajos svētkos – komeršā.
Ņemot vērā Krievijas izvērsto karu Ukrainā, šo mācību gadu noslēdzām ne tik vērienīgi kā ierasts, savā dzīvoklī. Ietaupītos līdzekļus ziedojām Ukrainas 🇺🇦 atbalstam fondā ziedot.lv.
Komeršā atskatījāmies uz padarīto un runājām par nākotnē darāmo. Smaržojot meijām un telpās sanestajiem saplaukušajiem zaļumiem, vienojāmies kopējās dziesmās, rituālos un priecājāmies par iespēju vienai otru satikt.
Vēl lielāku prieku radīja krāsnešu pulka kuplināšanās. Šogad krāsas godam ir nopelnījusi meit! Gunita Kurpniece.😊
Komeršā arī iedibinājām jaunu ikgadējo tradīciju – ceļojošās balvas – fil! taut! Lilijas Puktiņas dāvinātās kakla rotas pasniegšanu par nopelniem un aktivitāti korporācijā. Šogad visas bijām vienisprātis, ka šo rotu nēsāt ir pelnījusi mūsu fil! Sintija Berga – Grinfelde.😊
Sirsnīgs paldies fil! Valdai Selgai Liepiņai par gleznas dāvinājumu!😊
Mīļš paldies visām zintām par kopā būšanu gan svētkos, gan šā gada konventos, literārajos vakaros un darbos! Lai visām spēcinoša, piedzīvojumiem piepildīta vasara! ☀️