Zintas dodas ekskursijā uz Lizumu

Pašā vasaras viducī, 9. jūlijā, zintas kopā ar latvusiem devās ekskursijā uz rosīgo Lizumu un tā apkaimi.
Lizuma pagasts ir kļuvis par nozīmīgu rūpnieciskās ražošanas centru. Tur darbojas vairāki spēcīgi uzņēmumi, kurus pazīst ne vien Baltijā, bet arī daudzviet pasaulē – SIA “Dimdiņi”, SIA “Skrīveru saldumi”, mēbeļu ražotājs SIA “Avoti SWF” un netālu tiek cepta daudzuprāt gardākā Latvijas rupjmaize “Ķelmēni”. Viena no Lizuma pagasta uzņēmējām ir arī mūsu fil! Ilze Kamarūte, kas savā saimniecībā darina “Tālavas ķēniņa alu”.
Lizuma pagastā savu bērnību ir pavadījis viens no sava laika ražīgākajiem un populārākajiem akvarelistiem Jānis Brekte, dzimis Apsīšu Jēkabs, kura darbi ir ietekmējuši latviešu prozas attīstību un aktieris Kārlis Sebris.
Ekskursijā mēs apmeklējām maizes ceptuvi “Ķelmēni”, mākslinieka Jāņa Brektes dzimtas mājas “Saulieši”, Lizuma novadpētniecības muzeju Lizuma pilī, apciemojām s!k! Zinta fil! Ilzi Kamarūti un pašā dienas izskaņā devāmies aplūkot atjaunoto Stāmerienas pili.
Pavadījām iespaidiem piepildītu dienu, jūtamies iedvesmotas turpmākiem darbiem un pēc saimniecības “Tālavas ķēniņa alus” saimnieku ieteikuma, esam apņēmības pilnas šovasar izlasīt Jāņa Lejiņa triloģiju “Zīmogs sarkanā vaskā”. 😊
Visu ekskursantu vārdā sakām sirsnīgu paldies taut! Līgai Lielmanei par ekskursijas noorganizēšanu, fil! Ilzei Kamarūtei ar ģimeni par viesmīlību, mūsu gidiem – par izzinošajiem un aizraujošajiem stāstījumiem un visiem ceļotājiem par atsaucību un jauko kopābūšanu! 😊
Lai visiem jauka vasara! ☀️