Zintu komeršs 2024

25. maijā zintas tikās savos gada baltākajos svētkos – komeršā, kas šoreiz notika burvīgajā un vēstures pilnajā Jaunlādes muiža. Bijām kuplā skaitā – liels prieks šajā svētku reizē redzēt gan aktīvās zintas, gan tās, kurām dzīves ritms šobrīd neļauj tik enerģiski piedalīties korporācijas dzīvē. 😊
Liels paldies mūsu goda fil! Kārinai Pētersonei un krustmāsām Studenšu korporācija Varavīksne par būšanu kopā mūsu svētkos!🌼🌼🌼
Sirsnīgs paldies arī muižas saimniekiem – s!k! Zinta fil! Sandrai Klaviņai un viņas dzīvesbiedram Adriano Carlesi par viesmīlīgo un silto uzņemšanu un iespēju baudīt itāļu virtuves gardumus. Ilgus gadus muižas ēkā atradās Lādes skola, kuras vēsture vēl aizvien ir saglabāta muižas telpās. Bet kopš 2015. gada Sandra un Adriano rūpējās, lai saglabātu un atjaunotu šo vēsturisko namu, kurš atrodas ainaviskā vietā – Auziņu ezera krastā, Limbažu pagastā. Saimniece zintām un viešņām izrādīja muižu, tās apkārtni un pastāstīja par muižas vēsturi.
Milzīgs paldies mūsu šī gada aktīvākajai zintai – fil! Inesei Aispurietei, kura neskatoties uz ļoti aizņemto dzīves, skolas un darba ritmu, aktīvi un aizrautīgi darbojās, vadot mūsu korporācijas dzīvi visu šo mācību gadu. Liels paldies par darbu arī mūsu čaklajam un darbīgajam prezidijam un visām zintām, kas aktīvi piedalījās šī akadēmiskā gada pasākumos! 😊
Sirsnīgs paldies s!k! Varavīksne par kopā būšanu, s!k! Daugaviete un s!k! Gaujmaliete par skaistajiem apsveikumiem, ko saņēmām.🌼🌼🌼
Lai skaista vasara un tiekamies rudenī ar jauniem spēkiem! ☀️☀️☀️