Ar prieku informējam, ka šajā akadēmiskajā gadā mūsu prezidijs darbojas šādā sastāvā (foto no kreisās): t/l v!sen! fil! Ilze Zuimača, t/l sen! taut! Lāsma Balceraite...

LEPOJAMIES UN NO SIRDS SVEICAM MŪSU TAUT! LAURU VIĻUMU ar doktora disertācijas aizstāvēšanu Groningenas universitātē! [gallery columns="4" ids="867,868,870,871,872,874,869,875"]...

2019. gada 4. martā, Komitātā s!k! Zintu filistru pulkā uzņemtas Lilita Trūpa un Sanita Ulpe no 68.c!, Ilze Smeltere no 70.c!, Elīna Belecka 71.c! un...

25. februāra radošajā vakarā fil! Brigita Stroda mūs iepazīstināja plašāk ar kroņu darināšanas mākslu. Turklāt Brigitas virsvadībā mums bija lieliska iespēja pašu rokām radīt krāšņus...

Esam patiesi lepnas par mūsu fil! Valdu Selgu Liepiņu, Eiropas Komisijas Tulkošanas ģenerāldirektorāta angļu nodaļas vadītāju, kas ir apbalvota ar Ārlietu ministrijas Atzinības rakstu par...